Instructie

In de Arbowet staan regels over asbest. Die zijn bedoeld om vakmensen en de mensen in hun omgeving te beschermen tegen het inademen van asbestvezels. De arbeidsinspecteurs toetsen in de praktijk of vakmensen veilig werken met asbest.

In de Veilig asbest verwijderen test kijk je als het ware door de bril van een inspecteur naar je eigen vak. Per test krijg je 15 foto’s te zien. Op die foto’s verwijderen mensen asbest. De vraag is: werken zij veilig of onveilig?

Start de test