Situatie 1 van 15In het werkplan staat dat deze plaat uit asbesthoudend materiaal bestaat. Daarom moet de plaat gedemonteerd worden. Gebeurt dat hier veilig of onveilig?

Afbeelding van de situatie bij vraag 1

Antwoord:

Toelichting

Alle situaties die je ziet, zijn nagespeeld. Nergens is risico gelopen met asbest. De test is iedere keer anders.