Situatie 1 van 15De onderdrukmeter geeft een onderdruk aan van meer dan 20 pascal. Wordt hier veilig of onveilig gewerkt?

Afbeelding van de situatie bij vraag 1

Antwoord:

Toelichting

Alle situaties die je ziet, zijn nagespeeld. Nergens is risico gelopen met asbest. De test is iedere keer anders.