Situatie 1 van 15In de plaat zit asbest. De plaat moet gedemonteerd worden. Werkt de man veilig of onveilig?

Afbeelding van de situatie bij vraag 1

Antwoord:

Toelichting

Alle situaties die je ziet, zijn nagespeeld. Nergens is risico gelopen met asbest. De test is iedere keer anders.