Situatie 1 van 15Het werk is klaar en de mannen doen niets meer in het containment. Sluit de deskundig toezichthouder asbest (DTA) dit werk veilig of onveilig af?

Afbeelding van de situatie bij vraag 1

Antwoord:

Toelichting

Alle situaties die je ziet, zijn nagespeeld. Nergens is risico gelopen met asbest. De test is iedere keer anders.