Situatie 1 van 15Sluit de deskundig toezichthouder asbest (DTA) dit werk veilig of onveilig af?

Afbeelding van de situatie bij vraag 1

Antwoord:

Toelichting

Alle situaties die je ziet, zijn nagespeeld. Nergens is risico gelopen met asbest. De test is iedere keer anders.