layer sublayer sublayer sublayer sublayer

Machineveiligheid in de
Hout-, Timmer- en Meubelsector

Welkom in de virtuele werkvloer voor Machineveiligheid in de Hout-, Timmer- en Meubelsector. Hier zie je hoe je veilig werkt met machines in de werkplaats. In deze virtuele werkvloer vind je acht machines.
Per machine worden de meest voorkomende veilige en onveilige situaties weergegeven.

layer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer
layer

Houtstof

Houtstof heeft effecten op de huid, de ogen en de ademhalingswegen. De huid wordt droog en er kunnen ontstekingen en allergische reacties ontstaan. Komt houtstof in contact met de ogen, dan kan dat zorgen voor pijnlijke, brandende en tranende ogen, lichtschuwheid, en ontsteking van het oogbindvlies. Inademen van houtstof kan ernstige klachten van de luchtwegen veroorzaken: jeuk en irritatie van het neusslijmvlies, een verstopte neus, een pijnlijke keel, bloedneuzen, ontsteking van het strottenhoofd, en astmatische klachten. Ook kan houtstof aanleiding zijn voor het ontstaan van kanker in de neusholten en de voorhoofdsholte.

Voor de meeste houtbewerkingsmachines is blootstelling aan te hoge houtstofconcentraties bij de machine te voorkomen als:

 • de machine de benodigde technische voorzieningen heeft (voldoende afzuigsnelheid, afschermingen, enz.);
 • deze voorzieningen op de juiste wijze worden gebruikt;
 • de machine inclusief voorzieningen in goede staat van onderhoud verkeert;
 • er sprake is van adequate afzuiging (voldoende afzuigcapaciteit, juiste filters).

Ook de handmachines zijn tegenwoordig aan te sluiten op losse afzuigers. Voor de oudere houtbewerkingsmachines geldt hetzelfde. Het aanbrengen van de benodigde technische voorzieningen en adequate afzuiging gaat dan vaak wel minder gemakkelijk. Door een combinatie van adequate lokale afzuiging en afscherming/omkasting is ook voor deze machines een goed resultaat haalbaar.

layer

Lawaai

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Lawaaidoofheid is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen. Bijkomende effecten zijn kans op verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies.

Blootstelling aan schadelijk geluid moet worden weggenomen of zoveel mogelijk worden beperkt door eerst de geluidsbron aan te pakken. Hiervoor is vaak een geluidsbeoordeling nodig. Bij een blootstelling boven de 80 dB(A) zijn de volgende maatregelen verplicht:

> 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A)

 • geluidsbeoordeling
 • beschikbaar stellen gehoorbescherming
 • gelegenheid geven tot audiometrie (gehoortest)
 • voorlichting en instructie

> 85 dB(A)

 • verplicht gebruik gehoorbescherming
 • plan van aanpak en uitvoering (tot < 80 dB(A)
 • markering werkplekken met pictogrammen
 • zie verder > 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A)

> 87 dB(A)

 • als met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er direct maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen
 • zie verder > 85 dB(A)
layer

Meer informatie

Wil je meer informatie over veilig werken in de Hout- Timmer- & Meubelsector? Kijk dan op de volgende pagina’s:

Delen:
Inspectie SZW